فرصت های شغلی

کارشناس فروش

  • حداقل دو سال سابقه کاری
  • حداقل سن 25 سال و حداکثر 35 سال
  • برای هماهنگی لطفا با شماره های صفحه تماس با ما، تماس حاصل فرمایید