فرصت های شغلی

کارشناس فروش

شماره تلفن (الزامی)

وضعیت تاهل

مجردمتاهل

آخرین مدرک تحصیلی

دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

آشنایی به زبان انگلیسی

ضعیفمتوسطخوبعالیسایر زبان ها

آشنایی با کامپیوتر

windowswordexcelaccesssinternetpowerpointتایپ فارسی

نحوه همکاری

تمام وقتپاره وقتهمکاری خارج از مرکز (کارگاه ها)

آپلود رزومه