گواهی انجمن انفورماتیک ایران

هدف از تشکیل انجمن انفورماتیک ایران ترویج کاربردهای صحیح انفورماتیک از طریق تدوین و پیشنهاد استانداردهای علمی، فنی حرفه‌ای، بررسی تاًثیرتکنولوژی کامپیوتر بر روی وضع اجتماع و محیط زیست، آشنا کردن افراد جامعه با محاسن و خطرات استفاده از کامپیوتر و کمک در وضع قوانین حمایتی و حفاظتی مربوط به انفورماتیک و کاربردهای آن و بالا بردن سطح دانش درانفورماتیک از طریق کمک به بهبود کیفیت آموزش، توسعه و تشویق فعالیت‌های پژوهشی، کوشش در جهت همکاری متقابل با مراکز علمی، صنعتی و اجرایی و ایجاد ارتباط بین متخصصان  این رشته به منظور همکاری و تبادل افکار می باشد. در این راستا این مجموعه با شناسایی و بررسی شرکتها توانمند و اعطای گواهینامه رسمی به این شرکتها واجد شرایط به بالا بودن خدمات ارائه شده  در کشور کمک میکنند. شرکت بهاور فناوری ویرا نیز توانسته با تکیه بر دانش فنی و رعایت هر چه بیشتر استاندارد های این حوزه مفتخر به دریافت این گواهینامه باشد.

 

گواهی نظام صنفی و رایانه ای استان تهران

در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حمایت عملی از حقوق یادشده درآن، با تلاش بی وقفه‌ی دست‌اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، جهت نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار (مصوب 4/10/1379 مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) از تیرماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود و با ادغام انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد در شش سال گذشته در این زمینه فعال بوده است.

سازمان نظام صنفی ایران شرکت بهاور فناوری ویرا را به عنوان شریک و همراه مورد اعتماد شما میشناسد.