آدرس واحد اداری

تهران _ خیابان مطهری _ خیابان مفتح شمالی _ خیابان زهره _ پلاک 14_ واحد 6

آدرس انبار: خیابان مطهری _ خیابان مفتح شمالی _ خیابان زهره _ پلاک 14_ واحد 2

تلفن

41265000

تلفن واحد فروش

مدیر فروش: آقای مقداد تاجران 09901234295 - 41265566-41265588

کارشناس فروش: آقای تبریزی 09901234297 - 41265577

تلفن واحد فنی و پشتیبانی

                                                                                                  41265511 - 41265010

تلفن انبار و گارانتی

                                                                                                  41265510 - 41265533

فکس

 41265501

ایمیل

info[at]bahavarit.com

تلگرام

BahavarIT@

اینستاگرام