چرا دستگاه ذخیره سازی Dell EMC Unity ؟

untitled-733    مدیریت ساده

                          Unity با رابط کاربری ساده و یکپارچه

untitled-333    طراحی به روز

                          Unity با ذخیره سازی پیشرفته با درایوهای SSD و عملکرد All-Flash و hybrid

untitled-533    انعطاف پذیر

                          امکان انتخاب پلت فرم های Unity برای زیرساختهای همگرا و نرم افزارهای VSA


untitled-433    سازماندهی اطلاعات حفاظت شده

                          اطلاعات حفاظت شده Unified،بازیابی اطلاعات و بقیه اطلاعات رمزگذاری شده